Prijava – Kurs nemačkog u Beču

Lični podaci

Titula*

Ime*

Prezime*

Adresa*

Poštanski broj*

Grad*

Država*

Datum rođenja* (dd.mm.gggg)

E-mail adresa*

Telefonski broj

Nacionalnost

Zanimanje

Vrsta kursa

Kurs nemačkog

Početak kursa

Trajanje kursa

Dodatne informacije

Imate li predznanje nemačkog jezika?

Ako je vaš odgovor „da“: Kako ste naučili nemački?

Kako ste saznali za Deutschothek?

Želite li još nešto dodati? Napišite ovde:

Besplatan Deutschothek newsletter putem e-maila s informacijama i savetima za učenje

Potvrđujem ispravnost mojih podataka i upoznat/a sam s Opštim uslovima poslovanja.