Stepeni i klasifikacija

Sistem kurseva

German Language Levels

Sastav kursa škole Deutschothek temelji se na Zajedničkom evropskom referentnom okviru za jezike, a podeljen je na 6 nivoa tj. na 11 podnivoa znanja stranog jezikaOvde možete pronaći detaljan opis nivoa jezika.

Svaki nivo znanja jezika od A1, A2, B1, B2 do C1 ima dva podnivoa. U tim kursevima, učitelji koriste knjigu i takođe vlastiti materijal. Nakon što postignete C1.2 nivo znanja jezika možete tokom C2 kursa u potpunosti usavršiti svoje znanje. Na ovom kursu, nastavnici koriste vlastiti materijal. Pošto se gradivo iz kursa u kurs menja, tečaj C2 možete pohađati u više navrata bez da se sadržaj i materijali kursa ponove.

Jedan nivo znanja, zavisno od tipa kursa koji ste odabrali može se savladati u 4 nedelje (ubrzani kurs) ili u 10 nedelja (kurs u večernjim satima, poluintenzivan kurs).

Profesionalna klasifikacija

Vrlo nam je važno da Vam preporučimo najbolji kurs s obzirom na Vaše znanje. Zbog toga za svakog polaznika odvojimo vreme kako bismo detaljno testirali njegovo trenutno znanje jezika.

Klasifikacija Vašeg znanja vrši se usmenim i pismenim putem. Postoje dve mogućnosti za klasifikaciju Vašeg znanja

  • pismeni deo klasifikacionog (početnog) testa možete rešiti online, a usmeni deo putem telefona ili putem Skype-a
  • ili testiranje možete obaviti direktno kod nas u uredu

Naravno, savetovanje i klasifikacioni (početni) test znanja su kod nas besplatni. Takođe, rado ćemo s Vama izraditi Vaš individualni plan učenja, tako da na najbolji mogući način postignete svoj cilj.

Ako ste potpuni početnik i ako do sada uopšte niste imali kontakt s nemačkim jezikom, tada možete preskočiti početni test znanja i možete se odmah prijaviti na kurs za početnike (nivo A1.1).