Često postavljena pitanja

Minimalna dob polaznika je 16 godina.

Svi učitelji su izvorni govornici i nemački im je materinji jezik. Smatramo da je to neophodan uslov za Vaš uspeh u učenju jezika.

Nastava se održava za grupu od 6 do maksimalno 12 polaznika. U manjim grupama još uvek je moguće ciljano i intenzivno se posvetiti Vašim individualnim potrebama.

Na željeni kurs možete se prijaviti online na našoj web stranici ili u našem uredu. Prijava na kurs se ne naplaćuje.

Kursevi u Deutschothek se baziraju na temelju Zajedničkog evropskog referentnog okvira za jezike. Posedujete li već neko predznanje? Pomoću našeg stručnog početnog testa dolazimo do pravog nivoa vašeg znanja. Savetovanje i testiranje je besplatno. Saznajte više o kursu i procesu početnog testiranja.

Nastava na ubrzanom kursu, večernjem kursu ili kursu subotom održava se za nivoe znanja od A1.1. do C1.2. uz pomoć stručne literature i uz pomoć materijala koje učitelj sam odabere. Udžbenike možete kupiti kod nas ili u knjižari. Cene udžbenika se kreću između 19 i 22 €, zavisno od nivoa kursa. Nastava na konverzacionom kursu, kursu gramatike, kursu poslovnog nemačkog i C2 kursu ne vodi se uz pomoć udžbenika već učitelj bira prikladne materijale i tematiku za učenje. Takvi kopirani materijali učitelja koje ćete dobiti na nastavi već su uključeni u cenu kursa.

Na zahtev polaznika možemo izdati overenu potvrdu o pohađanju kursa.

Imate li dodatna pitanja? Slobodno nas kontaktirajte ili nas lično posetite u našem uredu u Beču.