Zdokonaľovací kurz C2

Zdokonaľovací kurz C2 Vám odporúčame vtedy, ak už máte znalosti na úrovni C1 a chcete si zdokonaliť svoju nemčinu. V tomto kurze nemeckého jazyka si precvičíte všetky jazykové zručnosti (hovorenie, posluch, písanie a čítanie) s tým cieľom, aby sa Vaša nemčina čo najviac priblížila jazyku rodeného hovorcu nemeckého jazyka. Váš učiteľ alebo Vaša učiteľka hovoria samozrejme po nemecky ako rodení hovorcovia.

Obsah kurzu a zaradenie

Vďaka diskusiám, gramatickým úlohám a cvičeniam na posluch, resp. čítanie si v tomto kurze vycibríte svoju nemčinu do posled-ného detailu. Témy v zdokonaľovacom kurze C2 sa stále menia. Preto možno navštevovať kurz C2 aj počas dlhšieho časového obdobia.

Download – Program kurzov

pdf na nemeckom jazyku: Deutschothek-Kursprogramm auf Deutsch

pdf na anglickom jazyku: Deutschothek course catalogue in English

Zdokonaľovací kurz C2 v krátkosti

Trvanie: 10 týžd. - 10 dní kurzu
(26,7 vyučovacích jednotiek à 45 min.)
Vyučovacie dni: utorok
Vyučovacia doba: 18:30 – 20:30
Cena:240 € (online kurz)
Dodatočné náklady: žiadne
Financovanie:
Atraktívne financovanie od firmy Waff! Radi Vám pošleme ponuku!
Využite AK-vzdelávací poukaz! Požiadajte si o váš AK-kupón (120 € alebo 170 €) ešte dnes a využite ho na tento kurz!
Veľkosť skupiny: 6 – 12 účastníkov
Termíny: 11.07. – 26.09.2023 (kursfrei: 07.08. – 20.08.2023)
Zaradenie: Písomný a ústny test
Miesto konania: online (zoom)