Sobotňajší kurz nemeckého jazyka vo Viedni

Ak máte počas týždňa málo času na učenie nemčiny, potom je náš víkendový kurz v sobotu tým správnym kurzom pre Vás. Vo víken-dovom kurze absolvujete počas 12 sobôt celý stupeň kurzu v prí-jemnej a priateľskej atmosfére. Kurz nemeckého jazyka počas víkendu ponúkame na rôznych úrovňových stupňoch.

Obsah kurzu

V sobotňajšom kurze si precvičíte všetky jazykové zručnosti (hovorenie, posluch, písanie a čítanie) počas interaktívneho a pestrého vyučovania. Vďaka dialógom, hrám rolí, cvičeniam na posluch a písaniu textov si upevníte svoje znalosti nemčiny. Využívajú sa výukové hry a gramatické cvičenia, zakladajúce sa na autentickom učebnom materiáli.

Download – Program kurzov

pdf na nemeckom jazyku: Deutschothek-Kursprogramm auf Deutsch

pdf na anglickom jazyku: Deutschothek course catalogue in English

Sobotňajší kurz v krátkosti

Trvanie: 12 týžd. - 12 dní kurzu
(44 vyučovacích jednotiek à 45 min.)
Vyučovacie dni: sobota
Vyučovacia doba: 10:00 – 13:00
Cena: 360 €
Dodatočné náklady: Učebnica A1.1, A1.2, A2.1, A2.2: 17,50 €
Učebnica B1.1, B1.2: 18,00 €
Učebnica B2.1, B2.2: 21,60 €
C1 bez učebnica
fotokópie a ostatné materiály sú už zahrnuté v cene
Financovanie:
Využite AK-vzdelávací poukaz! Požiadajte si o váš AK-kupón (120 € alebo 170 €) ešte dnes a využite ho na tento kurz!
Atraktívne financovanie od firmy Waff! Radi Vám pošleme ponuku!
Veľkosť skupiny: 5 – 10 účastníkov
Termíny: 14.09. – 07.12.2019
11.01. – 28.03.2020
Zaradenie: Písomný a ústny test
Miesto konania: Stättermayergasse 28, 1150 Viedeň