Ďakujeme Vám za prihlášku! Tešíme sa, že Vás čoskoro budeme môcť privítať v našej jazykovej škole.

Ďalším krokom je písomné a ústne zaradenie, aby sme Vám mohli rezervovať miesto v kurze. Ako by ste chceli vykonať zaradenie?

Online Test

Osobne v Deutschothek

Ešte nikdy som sa neučil/a po nemecky