Prihláška – Kurz nemeckého jazyka vo Viedni


  Osobné údaje  Oslovenie*


  Meno*


  Priezvisko*


  Adresa*


  PSČ*


  Mesto*


  Štát*


  Dátum narodenia* (DD.MM.RRRR)


  E-mailová adresa*


  Telefónne číslo


  Národnosť


  Povolanie
  Informácia o kurze  Kurz nemeckého jazyka  Začiatok kurzu  Trvanie Vášho jazykového kurzu nemeckého jazyka

  Ďalšie informácie  Učili ste sa už po nemecky??


  Ak „áno“: Ako ste sa učili po nemecky?


  Ako ste našli jazykovú školu Deutschothek?


  Čo by som ešte chcel/chcela povedať:

  Bezplatné informačné novinky jazykovej školy Deutschothek prostredníctvom e-mailu s informáciami a tipmi na učenie


  Potvrdzujem správnosť svojich údajov a akceptujem VOP jazykovej školy Deutschothek.