Prihláška – Kurz nemeckého jazyka vo Viedni

  Osobné údaje

  Oslovenie*

  Meno*

  Priezvisko*

  Adresa*

  PSČ*

  Mesto*

  Štát*

  Dátum narodenia* (DD.MM.RRRR)

  E-mailová adresa*

  Telefónne číslo

  Národnosť

  Povolanie

  Informácia o kurze

  Kurz nemeckého jazyka

  Začiatok kurzu

  Trvanie Vášho jazykového kurzu nemeckého jazyka

  Ďalšie informácie

  Učili ste sa už po nemecky??

  Ak „áno“: Ako ste sa učili po nemecky?

  Ako ste našli jazykovú školu Deutschothek?

  Čo by som ešte chcel/chcela povedať:

  Bezplatné informačné novinky jazykovej školy Deutschothek prostredníctvom e-mailu s informáciami a tipmi na učenie

  Potvrdzujem správnosť svojich údajov a akceptujem VOP jazykovej školy Deutschothek.