Prihláška – Kurz nemeckého jazyka vo Viedni

Osobné údaje

Oslovenie*

Meno*

Priezvisko*

Adresa*

PSČ*

Mesto*

Štát*

Dátum narodenia* (DD.MM.RRRR)

E-mailová adresa*

Telefónne číslo

Národnosť

Povolanie

Informácia o kurze

Kurz nemeckého jazyka

Začiatok kurzu

Trvanie Vášho jazykového kurzu nemeckého jazyka

Ďalšie informácie

Učili ste sa už po nemecky??

Ak „áno“: Ako ste sa učili po nemecky?

Ako ste našli jazykovú školu Deutschothek?

Čo by som ešte chcel/chcela povedať:

Bezplatné informačné novinky jazykovej školy Deutschothek prostredníctvom e-mailu s informáciami a tipmi na učenie

Potvrdzujem správnosť svojich údajov a akceptujem VOP jazykovej školy Deutschothek.