Najčastejšie otázky ku kurzom nemčiny

Minimálny vek pre účasť na kurzoch nemeckého jazyka je 16 rokov. Vo výnimočných prípadoch budú akceptovaní aj 15-roční účastníci.

Všetci učitelia a všetky učiteľky hovoria po nemecky ako rodení hovorcovia. Považujeme to za podstatný predpoklad pre Váš študijný úspech.

V našich kurzoch úrovne v škole (napr. intenzívny kurz A2.1, večerný kurz B1.1 atď.) prebieha výučba v skupinách 7 – 15 osôb. Vo všetkých ostatných skupinových kurzoch (všetky online kurzy, špecializačné kurzy ako konverzácia alebo gramatika) je maximálna veľkosť skupiny 6 – 12.

Do kurzu nemeckého jazyka, o ktorý máte záujem, sa môžete prihlásiť buď online na webovej stránke alebo v zákazníckej kancelárii jazykovej školy Deutschothek. Prihlasovací poplatok sa neplatí.

Systém kurzov v jazykovej školy Deutschothek sa zakladá na Spoločnom európskom referenčnom rámci pre jazyky. Máte už predchádzajúce vedomosti? Prostredníctvom nášho profesionálneho zaraďovacieho testu nájdeme pre Vás tú správnu úroveň kurzu. Poradenstvo a zaradenie je bezplatné. Zistite si tu viac o systéme kurzov a o procese zaradenia.

V intenzívnom, večernom a polointenzívny kurze budete pracovať na úrovniach A1.1 až C1.2 s učebnicou, a tiež s vlastnými podkladmi Vášho učiteľa alebo Vašej učiteľky. Učebnicu pre Váš kurz nemeckého jazyka si môžete kúpiť v jazykovej škole Deutschothek alebo v kníhkupectvách a stojí podľa úrovne od 20,60 do 24,20 €. V integračnom kurze A2 a v integračnom kurze B1 stojí učebnica 41,20 €. Vo všetkých ostatných kurzoch (napr, v konverzačných kurzoch, kurzoch gramatiky, v kurze obchodnej nemčiny, v kurzoch C2) nepotrebujete učebnicu, budete pracovať s vlastnými podkladmi Vášho učiteľa alebo Vašej učiteľky. Tieto fotokópie a ostatné materiály sú už zahrnuté v cene kurzu a nemusíte za ne už extra platiť.

Na požiadanie Vám ochotne vystavíme potvrdenie o absolvovaní kurzu.

Sme radi, že máte záujem o naše kurzy. Urobíme všetko pre to, aby ste sa mohli kurzu zúčastniť. Ak máte špeciálne potreby, je najlepšie nás kontaktovať vopred telefonicky alebo e-mailom, aby sme vedeli, ako čo najlepšie vyhovieť vašim potrebám a zorganizovať všetko potrebné (napr. že tam už bude člen personálu, keď prísť na vás čaká s mobilnou rampou).

Máte ďalšie otázky? Kontaktujte, prosím, náš pracovný tím alebo príďte osobne do kancelárie jazykovej školy Deutschothek vo Viedni!