Najčastejšie otázky ku kurzom nemčiny

Minimálny vek pre účasť na kurzoch nemeckého jazyka je 16 rokov.

Všetci učitelia a všetky učiteľky hovoria po nemecky ako rodení hovorcovia. Považujeme to za podstatný predpoklad pre Váš študijný úspech.

Vyučovanie sa uskutočňuje v skupinkách s 6 až maximálne 12 účastníkmi. Tak je možné zohľadniť cielene a intenzívne Vaše individuálne potreby.

Do kurzu nemeckého jazyka, o ktorý máte záujem, sa môžete prihlásiť buď online na webovej stránke alebo v zákazníckej kancelárii jazykovej školy Deutschothek. Prihlasovací poplatok sa neplatí.

Systém kurzov v jazykovej školy Deutschothek sa zakladá na Spoločnom európskom referenčnom rámci pre jazyky. Máte už predchádzajúce vedomosti? Prostredníctvom nášho profesionálneho zaraďovacieho testu nájdeme pre Vás tú správnu úroveň kurzu. Poradenstvo a zaradenie je bezplatné. Zistite si tu viac o systéme kurzov a o procese zaradenia.

V intenzívnom, večernom a sobotňajšom kurze budete pracovať na úrovniach A1.1 až C1.2 s učebnicou, a tiež s vlastnými podkladmi Vášho učiteľa alebo Vašej učiteľky. Učebnicu pre Váš kurz nemeckého jazyka si môžete kúpiť v jazykovej škole Deutschothek alebo v kníhkupectvách a stojí podľa úrovne od 19 do 22 €. V konverzačných kurzoch, kurzoch gramatiky, v kurze obchodnej nemčiny a v kurzoch C2 nepotrebujete učebnicu, budete pracovať s vlastnými podkladmi Vášho učiteľa alebo Vašej učiteľky. Tieto fotokópie a ostatné materiály sú už zahrnuté v cene kurzu a nemusíte za ne už extra platiť.

Na požiadanie Vám ochotne vystavíme potvrdenie o absolvovaní kurzu.

Máte ďalšie otázky? Kontaktujte, prosím, náš pracovný tím alebo príďte osobne do kancelárie jazykovej školy Deutschothek vo Viedni!