Jazykové úrovne a zaradenie

Systém kurzov

German Language Levels

Systém kurzov v jazykovej škole Deutschothek sa zakladá na Spoločnom európskom referenčnom rámci pre jazyky a je rozdelený do 6 jazykových úrovní, resp. 11 stupňov kurzuTu nájdete podrobný opis jazykových úrovní.

Jazykové úrovne A1, A2, B1, B2 a C1 zahŕňajú pritom vždy 2 stupne kurzu. V týchto kurzoch sa používa učebnica, a tiež vlastný materiál učiteľov. Po dosiahnutí úrovne C1.2 máte možnosť zdokonaliť svoju nemčinu v kurze C2. V tomto kurze používajú učitelia vlastný materiál. Keďže sa témy v kurze stále menia, môžete navštevovať kurz C2 aj viackrát po sebe.

Jeden stupeň kurzu sa absolvuje podľa druhu kurzu nemeckého jazyka za 4 týždne (intenzívny kurz) alebo 10 týždňov (večerný kurz, polointenzívny kurz).

Profesionálne zaradenie

Je pre nás veľmi dôležité, aby sme pre Vás vybrali optimálny kurz nemeckého jazyka. Preto si vyhradíme pre Vás čas a vykonáme dôkladné zaradenie.

Zaradenie sa vykonáva ústnou a písomnou formou. Máte dve možnosti, ako vykonať zaradenie:

  • online (písomná časť) a telefonicky/prostredníctvom skypu (ústna časť)
  • alebo priamo v jazykovej škole Deutschothek (obidve časti naraz)

Samozrejme, poradenstvo a zaradenie je v našej jazykovej škole bezplatné. S radosťou vypracujeme spoločne s Vami individuálny učebný plán, aby sa Vám podarilo dosiahnuť Vaše ciele čo možno najlepšie.

Ak ste úplný začiatočník a neprišli ste doteraz s nemeckým jazykom do kontaktu, môžete sa rovno prihlásiť do kurzu pre začiatočníkov (Úroveň A1.1) a preskočiť zaradenie.