Kurz nemeckej gramatiky

Ak sa už v bežnom živote dokážete dorozumieť po nemecky, ale máte ešte problémy s nemeckou gramatikou, je tento kurz pre Vás optimálny. Učte sa intenzívne nemeckú gramatiku. Naše kurzy gramatiky môžete navštevovať doobeda, poobede alebo večer.

Obsah kurzu

V tomto kurze nemeckého jazyka sa naučíte a zopakujete si pravidlá nemeckej gramatiky. Pomocou mnohých cvičení a príkladov lepšie pochopíte gramatiku a budete robiť menej chýb pri písaní a hovorení. Keďže sa témy v kurze gramatiky stále menia, môžete navštevovať aj viacero kurzov gramatiky po sebe.

Download – Program kurzov

pdf na nemeckom jazyku: Deutschothek-Kursprogramm auf Deutsch

pdf na anglickom jazyku: Deutschothek course catalogue in English

Kurz gramatiky v krátkosti

Kurz gramatiky doobeda a poobede:
Trvanie: 4 týžd. - 4 dní kurzu
(14,7 vyučovacích jednotiek à 45 min.)
Vyučovacie dni: piatok
Vyučovacia doba: 8:30 – 11:30, 12:00 – 15:00 alebo 15:15 – 18:15
Cena: 120 €
Dodatočné náklady: žiadne
Financovanie:
Atraktívne financovanie od firmy Waff! Radi Vám pošleme ponuku!
Využite AK-vzdelávací poukaz! Požiadajte si o váš AK-kupón (120 € alebo 170 €) ešte dnes a využite ho na tento kurz!
Veľkosť skupiny: 5 – 10 účastníkov
Termíny: 13.09. – 04.10.2019
11.10. – 25.10.2019
08.11. – 29.11.2019
10.01. – 31.01.2020
07.02. – 28.02.2020
13.03. – 03.04.2020
Zaradenie: Písomný a ústny test
Miesto konania: Stättermayergasse 28, 1150 Viedeň
Kurz gramatiky večer:
Trvanie: 10 týžd. - 10 dní kurzu
(26,7 vyučovacích jednotiek à 45 min.)
Vyučovacie dni: streda alebo štvrtok
Vyučovacia doba: 18:30 – 20:30
Cena: 240 €
Dodatočné náklady: žiadne
Financovanie:
Atraktívne financovanie od firmy Waff! Radi Vám pošleme ponuku!
Využite AK-vzdelávací poukaz! Požiadajte si o váš AK-kupón (120 € alebo 170 €) ešte dnes a využite ho na tento kurz!
Veľkosť skupiny: 5 – 10 účastníkov
Termíny: 09.10. – 11.12.2019
10.10. – 12.12.2019
15.01. – 18.03.2020
16.01. – 19.03.2020
Zaradenie: Písomný a ústny test
Miesto konania: Stättermayergasse 28, 1150 Viedeň