Konverzačný kurz nemeckého jazyka

V konverzačnom kurze si cielene precvičíte hovorenie a aktívnu účasť na diskusiách. Budete sa plynulejšie vyjadrovať po nemecky a naučíte sa mnoho nových slovíčok, fráz a slovných zvratov. V malých skupinkách budete preberať rôzne témy z bežného a profesijného života. Vďaka malej veľkosti skupín je možné lepšie vychádzať v ústrety záujmom účastníkov. Naše konverzačné kurzy môžete navštevovať doobeda, pooobede alebo večer.

Obsah kurzu a zaradenie

Svoju hovorenú nemčinu si precvičíte tým, že v rámci diskusií a hier rolí budete hovoriť veľa po nemecky. Ďalej sa budú na vyučovaní robiť cvičenia na slovíčka a tréning slovnej zásoby. Konverzačný kurz v jazykovej škole Deutschothek je v ponuke na viacerých úrovňových stupňoch. Aby sme našli pre Vás optimálnu úroveň kurzu, robíme pri prihlásení profesionálny zaraďovací test. Keďže sa témy v konverzačnom kurze vždy menia, môžete navštevovať aj viacero konverzačných kurzov po sebe.

Download – Program kurzov

pdf na nemeckom jazyku: Deutschothek-Kursprogramm auf Deutsch

pdf na anglickom jazyku: Deutschothek course catalogue in English

Konverzačný kurz v krátkosti

Konverzačný kurz doobeda:
Trvanie: 4 týžd. - 4 dní kurzu
(14,7 vyučovacích jednotiek à 45 min.)
Vyučovacie dni: piatok
Vyučovacia doba: 8:30 – 11:30
Cena:120 € (course at school)
Dodatočné náklady: žiadne
Financovanie:
Atraktívne financovanie od firmy Waff! Radi Vám pošleme ponuku!
Využite AK-vzdelávací poukaz! Požiadajte si o váš AK-kupón (120 € alebo 170 €) ešte dnes a využite ho na tento kurz!
Veľkosť skupiny: 6 – 12 účastníkov
Termíny: 13.08. – 03.09.2021
10.09. – 01.10.2021
08.10. – 29.10.2021
05.11. – 26.11.2021
Zaradenie: Písomný a ústny test
Miesto konania: Stättermayergasse 28, 1150 Viedeň
Konverzačný kurz večer:
Trvanie: 10 týžd. - 10 dní kurzu
(26,7 vyučovacích jednotiek à 45 min.)
Vyučovacie dni: pondelok
Vyučovacia doba: 18:30 – 20:30
Cena:220 € (online course)
Dodatočné náklady: žiadne
Financovanie:
Atraktívne financovanie od firmy Waff! Radi Vám pošleme ponuku!
Využite AK-vzdelávací poukaz! Požiadajte si o váš AK-kupón (120 € alebo 170 €) ešte dnes a využite ho na tento kurz!
Veľkosť skupiny: 6 – 12 účastníkov
Termíny: 12.07. – 13.09.2021
04.10. – 13.12.2021
Zaradenie: Písomný a ústny test
Miesto konania: Stättermayergasse 28, 1150 Viedeň