Konverzačný kurz nemeckého jazyka

V konverzačnom kurze si cielene precvičíte hovorenie a aktívnu účasť na diskusiách. Budete sa plynulejšie vyjadrovať po nemecky a naučíte sa mnoho nových slovíčok, fráz a slovných zvratov. V malých skupinkách budete preberať rôzne témy z bežného a profesijného života. Vďaka malej veľkosti skupín je možné lepšie vychádzať v ústrety záujmom účastníkov. Naše konverzačné kurzy môžete navštevovať doobeda, pooobede alebo večer.

Obsah kurzu a zaradenie

Svoju hovorenú nemčinu si precvičíte tým, že v rámci diskusií a hier rolí budete hovoriť veľa po nemecky. Ďalej sa budú na vyučovaní robiť cvičenia na slovíčka a tréning slovnej zásoby. Konverzačný kurz v jazykovej škole Deutschothek je v ponuke na viacerých úrovňových stupňoch. Aby sme našli pre Vás optimálnu úroveň kurzu, robíme pri prihlásení profesionálny zaraďovací test. Keďže sa témy v konverzačnom kurze vždy menia, môžete navštevovať aj viacero konverzačných kurzov po sebe.

Download – Program kurzov

pdf na nemeckom jazyku: Deutschothek-Kursprogramm auf Deutsch

pdf na anglickom jazyku: Deutschothek course catalogue in English

Konverzačný kurz v krátkosti

Konverzačný kurz doobeda a poobede:
Trvanie: 4 týžd. - 4 dní kurzu
(14,7 vyučovacích jednotiek à 45 min.)
Vyučovacie dni: piatok
Vyučovacia doba: 8:30 – 11:30, 12:00 – 15:00 alebo 15:15 – 18:15
Cena: 120 €
Dodatočné náklady: žiadne
Financovanie:
Atraktívne financovanie od firmy Waff! Radi Vám pošleme ponuku!
Využite AK-vzdelávací poukaz! Požiadajte si o váš AK-kupón (120 € alebo 170 €) ešte dnes a využite ho na tento kurz!
Veľkosť skupiny: 5 – 10 účastníkov
Termíny: 08.03. – 29.03.2019
05.04. – 26.04.2019
10.05. – 31.05.2019
07.06. – 28.06.2019
12.07. – 02.08.2019
09.08. – 30.08.2019
Zaradenie: Písomný a ústny test
Miesto konania: Stättermayergasse 28, 1150 Viedeň
Konverzačný kurz večer:
Trvanie: 10 týžd. - 10 dní kurzu
(26,7 vyučovacích jednotiek à 45 min.)
Vyučovacie dni: pondelok
Vyučovacia doba: 18:30 – 20:30
Cena: 240 €
Dodatočné náklady: žiadne
Financovanie:
Atraktívne financovanie od firmy Waff! Radi Vám pošleme ponuku!
Využite AK-vzdelávací poukaz! Požiadajte si o váš AK-kupón (120 € alebo 170 €) ešte dnes a využite ho na tento kurz!
Veľkosť skupiny: 5 – 10 účastníkov
Termíny: 08.04. – 24.06.2019
08.07. – 09.09.2019
Zaradenie: Písomný a ústny test
Miesto konania: Stättermayergasse 28, 1150 Viedeň