Učte sa nemčinu v našej jazykovej škole vo Viedni!

Jazyková škola Deutschothek je Vaším moderným, spoľahlivým a profesionálnym partnerom pre kvalitné jazykové kurzy nemeckého jazyka vo Viedni. V našej jazykovej škole čaká na Vás príjemná a priateľská atmosféra. Vďaka malej veľkosti skupiniek vo všetkých jazykových kurzoch sa Vám môžu učitelia a učiteľky nemeckého jazyka optimálne venovať. Vysoká kvalita za férové ceny pre nás nie je protikladom – presvedčte sa o tom sami!

Jazyková škola Deutschothek Vás cielene podporuje v štúdiu nemčiny. To sa odzrkadľuje aj v poslaní našej jazykovej školy:

Malé skupinky

Čím sú skupinky menšie, tým je lepšia starostlivosť učiteľa o účastníkov, a tým je vyšší úspech v štúdiu. O tom sme presvedčení. Preto sa vyučovanie v jazykovej škole Deutschothek uskutočňuje iba v malých skupinkách.

Počet od 6 do maximálne 12 účastníkov kurzu zaručuje, že budete môcť kontinuálne, intenzívne a cielene zdokonaľovať svoj ústny a písomný prejav v nemčine.

Vynikajúci učitelia a učiteľky

Aby ste sa rýchlo a úspešne naučili nemecký jazyk, považujeme kvalifikovaných učiteľov, ktorí sú rodenými hovorcami, za nevyhnutný predpoklad. Preto vyberáme učiteľov podľa kvalifikácie, osobných predpokladov a skúseností.

Samozrejme, že pre všetkých učiteľov jazykovej školy Deutschothek je nemecký jazyk ich materinským jazykom.

Príjemná atmosféra

Naše učebné priestory sú moderné, svetlé a sú dobre vybavené whiteboard-tabuľami a didaktickým materiálom s cieľom podpory interaktívneho vyučovania.

Na rozdiel od inštitútov s masovou produkciou poznáme v našej rodinne vedenej jazykovej škole väčšinu našich účastnikov kurzov a staráme sa o individuálne priania a potreby našich študentov.

Spoznajte iných ľudí z celého sveta a ponúknite sa kávou alebo čajom z nášho občerstvovacieho kútika. Ponorte sa do nemeckého jazyka hneď, ako vstúpite do našej jazykovej školy.