Individuálne hodiny nemeckého jazyka

Individuálne hodiny sú veľmi intenzívnou a účinnou formou, ako sa naučiť po nemecky. Váš učiteľ alebo Vaša učiteľka sa môžu koncentrovať úplne iba na Vás a Vy tak môžete rýchlo dosiahnuť pokroky. Individuálne hodiny sú vhodné pre každú úroveň a môžu sa samozrejme uskutočniť aj ako doplnenie ku skupinovému kurzu. Naši učitelia nemeckého jazyka, pre ktorých je nemčina materinským jazykom, Vám budú nápomocní pri dosiahnutí Vašich cieľov. Máte optimálnu možnosť hovoriť po nemecky a zlepšiť si svoj písomný prejav v nemčine.

Profesionálna analýza potrieb
Vy si určíte, ako dlho má trvať Váš súkromný kurz, a aj to, koľko hodín denne sa chcete učiť. Pri objednaní individuálneho vyučovania vykonáme dôkladné zaradenie a spoločne s Vami vypracujeme analýzu potrieb, pri ktorej zohľadníme Vami požadované ťažiskové tematické okruhy a stanovené ciele. Zaradenie a analýza potrieb je pre Vás samozrejme zadarmo.

Vaše výhody

  • Flexibilný obsah vyučovania – intenzívna výuka nemčiny je cielene prispôsobená Vašim už nadobudnutým vedomostiam a potrebám.
  • Flexibilné miesto vyučovania (v jazykovej škole Deutschothek, online, a za príplatok u Vás vo firme alebo u Vás doma).
  • Svoju dohodnutú individuálnu výuku môžete bezplatne stornovať alebo presunúť do 18. hodiny predchádzajúceho dňa.
Private German Lessons

Download – Program kurzov

pdf na nemeckom jazyku: Deutschothek-Kursprogramm auf Deutsch

pdf na anglickom jazyku: Deutschothek course catalogue in English

Individuálne hodiny (v škole/online)

Trvanie, vyučovacie dni, vyučovacia doba:podľa dohody
Cena (včítane dane z obratu):80 € za 60 min.
Ste malá skupina 2 alebo 3 ľudí na rovnakej úrovni s rovnakými cieľmi? V tomto prípade môžete navštíviť hodiny spolu bez príplatku.
Zaradenie:písomný a ústny test