Ubytovanie vo Viedni

Chcete navštevovať kurz nemeckého jazyka v Rakúsku, ale nemáte ešte ubytovanie vo Viedni? Tešíme sa, že Vám môžeme pomôcť pri hľadaní ubytovania, aby ste vedeli, na ktorých poskytovateľov ubytovania alebo agentúry, ktorí/ktoré ponúkajú rôzne možnosti ubytovania, sa môžete obrátiť. Život v hostiteľskej rodine, študentskom domove alebo spoločnom byte je vynikajúcou skúsenosťou. Ponoríte sa do inej kultúry a budete mať možnosť hovoriť po nemecky mimo Vášho jazykového kurzu nemeckého jazyka.

Potrebujete pomoc pri hľadaní ubytovania? Napíšte nám e-mail alebo to vyznačte v políčku „Čo by som ešte chcel/chcela povedať“ na prihlasovacom formulári, a my Vám dáme odporúča nia, na koho sa môžete obrátiť. Vezmite, prosím, do úvahy, že my sami neprenajímame ubytovanie a nevystupujeme ani ako sprostredko-vatelia pre prenajímateľov. Jazyková škola Deutschothek nepreberá záruku za obsah externých webových stránok, ani za disponibilnosť alebo kvalitu ubytovania, ktoré ponúkajú tretie osoby.

Ak Váš poskytovateľ ubytovania potrebuje potvrdenie o prihlásení na jazykový kurz nemeckého jazyka, radi Vám potvrdenie vystavíme, akonáhle zaplatíte za svoj jazykový kurz.