Zapisy – Kurs niemieckiego w Wiedniu


  Dane Osobiste



  Tytuł*


  Imię*


  Nazwisko*


  Adres*


  Kod pocztowy*


  Miasto*


  Kraj*


  Data urodzenia* (DD.MM.RRRR)


  Adres mailowy*


  Numer telefonu


  Narodowość


  Zawód




  Informacja o kursie



  Kurs niemieckiego



  Miesiąc rozpoczęcia



  Długość kursu





  Pozostałe informacje



  Czy miał już Pan/Pani kontakt z językiem niemieckim?


  Jeśli tak, kiedy i jak uczył się Pan/Pani tego języka?


  Jak dowiedział się Pan/Pani o naszej szkole językowej?


  Mój dodatkowy komentarz:

  Otrzymuj bezpłatny newsletter Deutschothek z informacjami i wskazówkami otrzymywany drogą mailową


  Potwierdzam zgodność podanych przeze mnie danych oraz znajomość regulaminu Szkoły Językowej Deutschothek.