Poziomy i ich dobór

Poziomy

German Language Levels

Nasz system szkoleniowy jest oparty na oficjalnej Europejskiej Skali Poziomów Biegłości Językowej i jest podzielony na 6 poziomów i 11 stopni językowychTutaj można znaleźć szczegółowy opis poziomów językowych.

Każdy z poziomów biegłości językowej A1, A2, B1, B2 i C1 trwa odpowiednio po dwa kursy językowe. W czasie tych kursów, nauczyciele używają profesjonalnych książek i własnych materiałów dydaktycznych. Po kursie C1.2 macie Państwo możliwość wzięcia udziału w kursie doszkalającym na poziomie C2. W tym kursie nauczyciele używają już tylko własnych materiałów. Tematyka kursów C2 zmieniają się podczas poszczególnych edycji dlatego możecie Państwo uczęszczać na więcej niż jeden kurs C2.

Jeden stopień językowy odpowiada czterem tygodniom (kursu intensywnego) lub dziesięciu tygodniom (kursu wieczorowego, kurs półintensywny) w naszej szkole.

Profesjonalny dobór poziomu kursu

Wybór odpowiedniego dla Państwa poziomu kursu jest dla nas bardzo istotnym zadaniem. W tym celu przeprowadzamy profesjonalny test poziomujący, który sprawdza wiedzę z zakresu zarówno języka pisanego jak i mówionego.

Test poziomujący składa się z dwóch części – pisemnej i ustnej. Możecie Państwo do niego przystąpić w dwojaki sposób:

  • Część pisemna zdana online a część ustna zdana telefonicznie/przez Skype
  • Obie części zdane bezpośrednio w siedzibie naszej szkoły językowej

Nasze doradztwo i test poziomujący są oczywiście bezpłatne i niezobowiązujące. Chętnie przygotujemy dla Państwa indywidualny tok nauczania, który będzie najlepiej dopasowany do Państwa potrzeb i pomoże Państwu w szybkim osiągnięciu postawionych celów.

Jeżeli nie mieliście Państwo wcześniej żadnego kontaktu z językiem niemieckim, możecie Państwo od razu zapisać się na początkujący kurs na poziomie A1.1 bez przystępowania do testu.