Kursy integracyjne

Informacje na tej stronie są dostępne w języku niemieckim i angielskim.

Kurs integracyjny A1, A2, B1

Czas trwania: 16 tygodni(e) - 30 dni kursu
(100 jednostek lekcyjnych po 45 min)
Dni kursu: poniedziałek + środa lub wtorek + czwartek
Godziny kursu: 12:15 – 14:45
Cena:720 € (kurs w szkole)
Dodatkowe koszty: nie ma
Finansowanie:
Atrakcyjne finansowanie z waff jest u nas możliwe! Z przyjemnością przygotujemy dla Państwa ofertę!
Wiedeński voucher językowy (Wiener Sprachgutschein) (do 150 €) do wykorzystania na ten kurs!

Finansowanie ÖIFmożliwe dzięki niebieskiemu kuponowi (Bundesgutschein) tylko dla kursy integracyjne A2
Wielkość grupy: 7 – 15 uczestników
Terminy: 04.07. – 24.10.2023
04.09. – 20.12.2023
Dobór poziomu: Egzaminy pisemny i ustny
Miejsce kursu: Stättermayergasse 28, 1150 Wiedeń